Green Flyway er en internasjonal test arena for framtidens luftfart.

Røros Flyservice er partner i prosjektet Green Flyway. Prosjektet er et grenseløst samarbeid mellom Sverige og Norge, finansiert av EU programmet Interreg.

Hovedmålet er å etablere en testarena for autonome luftfartøy, fly og droner i luftrommet mellom Røros og Østersund. Vi skal legge til rette for testmiljøer på flyplassene Røros og Østersund og jobber sammen med mange partnere for å finne mulige standardløsninger for ladeinfrastruktur, luftfartskontroll og eventuell annen felles teknologi knyttet til luftfart.

Se hvilke ground handling tjenester Røros Flyservice tilbyr her.

Ser du ikke filmen?
Oppdater dine personverninnstillinger.

Testområder på Røros.

Det er etablert 3 testområder for droner og fly i Røros lufthavns nærområde.
Både hobbyflyvere og profesjonelle kan benytte seg av testområdene.

Kartutsnitt av testområder. Se mer detaljerte kart på AIP Norge.

Er du interessert i å benytte testområdene på Røros?

Ta kontakt med Frode Bakos på fb@rfly.no eller telefon +47 920 99 933.

Du kan også kontakte Gudbrand Rognes på gudbrand.rognes@avinor.no eller telefon +47 909 77 418.

Les mer om Green Flyway på www.greenflyway.no