Green Flyway er en internasjonal test arena for framtidens luftfart.

Røros Flyservice er partner i prosjektet Green Flyway. Prosjektet er et grenseløst samarbeid mellom Sverige og Norge, finansiert av EU programmet Interreg.

Hovedmålet er å etablere en testarena for autonome luftfartøy, fly og droner i luftrommet mellom Røros og Østersund. Vi skal legge til rette for testmiljøer på flyplassene Røros og Østersund og jobber sammen med mange partnere for å
finne mulige standardløsninger for ladeinfrastruktur, luftfartskontroll og eventuell annen felles teknologi knyttet til luftfart.

Se hvilke ground handling tjenester Røros Flyservice tilbyr her.

Røros Flyservice er partner i prosjektet Green Flyway.

Prosjektet er et grenseløst samarbeid mellom Sverige og Norge, finansiert av EU programmet Interreg. Se filmen.

Testområder på Røros.

Det er etablert 3 testområder for droner og fly i Røros lufthavns nærområde.
Både hobbyflyvere og profesjonelle kan benytte seg av testområdene.

Kartutsnitt av testområder. Se mer detaljerte kart på AIP Norge.

Er du interessert i å benytte testområdene på Røros?

Ta kontakt med Frode Bakos på fb@rfly.no eller telefon +47 920 99 933.

Du kan også kontakte Gudbrand Rognes på gudbrand.rognes@avinor.no eller telefon +47 909 77 418.

Les mer om Green Flyway på www.greenflyway.no