Før du reiser – sjekk at du har...

Gyldig pass og visum

Flere land krever at passet er gyldig i 6 måneder etter returdato. Sjekk bestemmelser for pass og visum i landet du skal reise til, på Utenriksdepartementets landsider, hos reisebyrået eller ev. på den aktuelle ambassaden.

Billett og returbillett.

Ta kopi, ev. elektronisk kopi, av alle reisedokumenter og oppbevar dem et annet sted enn originaldokumentene.

Reiseforsikring.

Har du en god og dekkende reiseforsikring?

Husk at det er ditt eget ansvar å sørge for at du er tilstrekkelig forsikret. Det gir økonomisk og helsemessig trygghet dersom du blir rammet av uforutsette hendelser som sykdom, ulykke eller tyveri.

Vi anbefaler helårsforsikring. Da er du sikret på små og store reiser gjennom hele året, og dette er den mest lønnsomme forsikringen med et vanlig, norsk reisemønster.

Ta kontakt med oss for en prat eller bestilling.

Telefon 72 41 39 00 eller e-post booking@rfly.no

Penger.

Ta gjerne med to ulike kredittkort som du oppbevarer hver for seg.

Gyldig førerkort.

Norsk førerkort er godkjent i EØS-land.
Noen land og leiebilfirmaer krever internasjonalt førerkort.
Les mer og bestill internasjonalt førerkort på NAFs nettsider.

Vaksiner.

Sjekk hvilke vaksiner som er anbefalt for landet du besøker. Kontakt legen din, vaksinasjonskontoret, eller se Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Europeisk helsetrygdekort.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få gratis legebehandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere.

Sjekk at kortet er gyldig. Er det gått ut på dato kan du risikere at utgiftene til nødvendig legehjelp ikke blir dekket, hvis du ikke samtidig har god nok reiseforsikring.

Vær klar over at helsetrygdkortet ikke erstatter reiseforsikring.

Kortet gjelder kun innenfor EØS, og det dekker kun legehjelp, som bare er en begrenset del av den totale helserisikoen. Ha derfor reiseforsikring i tillegg.

Les mer og bestill Europeisk Helsetrygdekort på helfo.no.

Bagasje.

Ulike flyselskaper har ulike regler for bagasje og bagasjehåndtering. Finn reglene for ditt flyselskap her:

Widerøe
SAS
Norwegian
Finnair
Icelandair
KLM
British Airways
Air France

Generelle råd.

Oppbevar pass, billetter og ekstra penger/kredittkort i hotellets safe eller på et annet trygt sted.
Bær med deg en kopi av passet som legitimasjon.
Informer familie og venner hjemme om hvor du er og hvor du har tenkt deg.
Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff.
Ta aldri pakker eller bagasje for andre personer med gjennom tollen eller ombord på transportmiddel.

Nyttige lenker.